Meer dan 20 jaar ervaring!
Meer dan 20 jaar ervaring!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris ac vehicula sapien. Phasellus bibendum iaculis orci et vehicula. Morbi in mattis elit.
Boekhouding, Fiscaliteit, Bedrijfsadvies en Audit
Boekhouding, Fiscaliteit, Bedrijfsadvies en Audit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris ac vehicula sapien. Phasellus bibendum iaculis orci et vehicula. Morbi in mattis elit.
Wij zorgen voor een perfect BTW en fiscaal dossier.
Wij zorgen voor een perfect BTW en fiscaal dossier.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris ac vehicula sapien. Phasellus bibendum iaculis orci et vehicula. Morbi in mattis elit.
Extensive support forum
Extensive support forum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris ac vehicula sapien. Phasellus bibendum iaculis orci et vehicula. Morbi in mattis elit.
Neem contact op via mail - info@thierrybalcaen.be
Neem contact op via mail - info@thierrybalcaen.be
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris ac vehicula sapien. Phasellus bibendum iaculis orci et vehicula. Morbi in mattis elit.

Voor u gelezen …

Bent u aandeelhouder van een vennootschap met een boekjaar dat afsluit op 31 december? Weet dan dat 31 december 2013 een belangrijke deadline vormt indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om opgebouwde reserves veilig te stellen tegen de verhoogde roerende voorheffing op liquidatieboni.

Lees hieronder een belangrijk bericht in dit verband. Indien u hieromtrent wenst te overleggen stuur mij een mail naar info@thierrybalcaen.be

Liquidatieboni voortaan belast aan 25%

Vanaf 1 oktober 2014 verdwijnt het huidige gunsttarief van 10% op liquidatieboni (i.e. uitgekeerde reserves bij vereffening). Indien u een vereffening overweegt, zorgt u er dus best voor dat deze uiterlijk op 30 september 2014 gesloten is. Nadien zal de uitkering van de opgebouwde reserves als dividend of bij liquidatie in principe steeds onderworpen zijn aan een roerende voorheffing van 25%.

Incorporatie van reserves aan 10%

Gedurende een overgangsperiode wordt voorzien in de mogelijkheid om belaste reserves ‘om te vormen’ tot gestort kapitaal tegen de onmiddellijke betaling van een verminderde roerende voorheffing van 10%.

Het betreft in feite de uitkering van een dividend waarvan het nettobedrag (90%) onmiddellijk wordt aangewend om het maatschappelijk kapitaal te verhogen. De omvorming van belaste reserves t.b.v. EUR 100.000,00 leidt dus enerzijds tot een onmiddellijke betaling van roerende voorheffing t.b.v. EUR 10.000,00 en anderzijds een kapitaalverhoging t.b.v. EUR 90.000,00.

Een latere uitkering van dit kapitaal (ingevolge een kapitaalvermindering of bij liquidatie) kan dan belastingvrij gebeuren, mits de reserves gedurende een periode van (minstens) 4 jaar (KMO) of 8 jaar (niet-KMO) worden aangehouden. Bij een snellere uitkering, gelden volgende tarieven:

15% bij uitkering in de eerste 2 jaren (KMO) of de eerste 4 jaren (niet-KMO);
10% bij uitkering in jaar 3 (KMO) of in jaar 5 en 6 (niet-KMO);
5% bij uitkering in jaar 4 (KMO) of in jaar 7 en 8 (niet-KMO).

Welke reserves komen in aanmerking?

De overgangsmaatregel is voorbehouden voor belaste reserves die uiterlijk op 31 maart 2013 door de algemene vergadering werden goedgekeurd. M.a.w. indien de algemene vergadering over boekjaar 2012 pas ná 31 maart 2013 heeft plaatsgevonden, kunt u enkel de belaste reserves die blijken uit de jaarrekening per 31 december 2011 ‘incorporeren’ aan 10%. De reserves die in de loop van 2012 geboekt werden, kunnen dan niet worden omgevormd.

Impact bestaande dividendpolitiek

De overgangsmaatregel kan niet worden toegepast op dividenduitkeringen in lijn met de bestaande dividendpolitiek van de vennootschap gedurende de 5 voorgaande boekjaren. Deze blijven m.a.w. steeds onderworpen aan de heffing van 25%.

Deadline?

De overgangsmaatregel is slechts van toepassing voor belaste reserves die worden geïncorporeerd in kapitaal tijdens het laatste boekjaar dat afsluit vóór 1 oktober 2014. Voor vennootschappen die op 31 december afsluiten, moet de verrichting dus ten laatste op 31 december 2013 plaatsvinden.

U zal dus snel moeten beslissen om niet onherroepelijk het gunsttarief te verliezen. Voor deze verrichting is de tussenkomst van een notaris vereist. Start dus tijdig met de planning van deze verrichting!